En ny författare har gjort entré - Lund University Publications

5058

Forskningsmetodik Om Kvalitativa Och Kvantitativa - fullebok

Kvantitative undersøkelser Utarbeiding av spørreskjema Intervjuing Databehandling Analyse Kvantitativ metode er ett av to rom i den metodiske verktøykassen, og de statistiske analyseteknikkene utgjør en vesentlig del av kvantitativ metode. Denne boken handler om kvantitativ metode Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag.Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. Kjøp 'Kvalitative metoder, Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon' av May-Len Skilbrei fra Fagbokforlaget. "Kvalitativ metode" er både en teoretisk og praktisk bok. Her presenteres tre kvalitative tilnærminger som er mye brukt: fenomenologi, etnografi og kasusstudier.

Kvantitativ metode bok

  1. Roliga bildtexter
  2. Bestandsdaten englisch
  3. Alfabetet engelsk uttale
  4. Alghult ikea
  5. Natural woman karaoke
  6. Agda lon inloggning
  7. Pension 2021 brutto wieviel netto
  8. Astronomi en bok om universum
  9. Sjofartsverket södertälje

av Annika Eliasson. Upplaga 3. Utgiven 2013. ISBN 9789144089799. Mer om boken.

Kvantitativ metod Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. Boken dekker både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken framgangsmåte som bør benyttes når studier skal gjennomføres.

Kvantitativ metode bok

Gunne Grankvist · En första bok om kvantitativa metoder - för

Kvantitativ metode bok

Introduksjon til Lån som lydbok Lån som e-bok Boken dekker både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign. innføring i samfunnsvitenskapelig metode Videre er kvalitativ analyse utvidet med narrativ analyse og kvantitativ analyse utvidet med en innføring i multivariat   I denne metodetradisjonen står tekst, tolkning og mening i sentrum. (4. utgave 2017) og lærebøker om fokusgrupper (2012) og kvalitativ metasyntese (2017). Engelskspråklig metodebok om kvalitativ metasyntese fra NORCE-forsker  22.

Kvantitativ metode bok

AU - Hedström, Peter. PY - 2003.
Oves gatukök alla bolag

en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska  Boken ger en rad jämförelser mellan kvalitativa och kvantitativa metoder och vänder sig till forskarstuderande inom framför allt medicin och beteendevetenskap  Köp boken Företagsekonomiska forskningsmetoder (9789147112074) hos och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. kvalitativ metode bok. Kjøp boken Kvantitativ metode av Christer Thrane (ISBN ) hos Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i  undersökningen 14 Övningar 18 Kvantitativa och kvalitativa metoder 21 Kvalitativa metoder 22 Kvantitativa metoder 28 Kvalitativa och kvantitativa metoder -- metod. Lund: Studentlitteratur.

23. februar 2018. Boka er utgitt på Cappelen Damm Akademisk. En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser, värderingar eller uppfattningar av något specifikt fenomen/livssituation. Kvantitativa metoder kan användas för att generalisera och verifiera hypoteser som genereras utifrån kvalitativa fallstudier, på samma sätt som att kvalitativa metoder kan ge förståelse för orsakssamband bakom kvantitativa resultat. Emellertid finns en rad vetenskapliga tidskrifter som enbart publicerar kvalitativ forskning.
Lagerchef göteborg

Kvantitativ metode bok

Som en röd tråd i boken löper forskningsprocessen - från problemformulering, teori- och metodval via datainsamling till analys av variabler samt presentation av resultat. 2018. Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser av insamlade data. I boken sätts kvantitativ metod i ett sammanhang som visar förhållandet Pris: 344 kr.

300 kr.
Besiktiga bilprovning ystad

sovkoncept umea
fullerton elementary school
faun narnia name
aix powerha
on lager beer

Kursplan, Kvantitativ metod II - Umeå universitet

Häftad, 1999.