Vad är diskriminering? ST

2965

Vad är trakasserier? - Göteborgs rättighetscenter Göteborgs

Den här videon är en del av utbildningsserien "Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?". Sexuella trakasserier är ett dolt problem i arbetsmiljön. Det är också vanligt att problemen inte anmäls eftersom den som är utsatt tycker att det är pinsamt eller till och med lägger skulden för trakasserierna på sig själv. Enligt lagtexten är trakasserier ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se diskrimineringslagen (2008:567) [DiskrL] 1 kap. 1 §.[4]För att man ur ett Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person. Trakasserier är förbjudet enligt Diskrimineringslagen om de har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Berätta vad som har hänt för din närmaste chef eller någon annan chef som du har förtroende för.

Vad ar trakasserier

  1. Attraktionskraft engelska
  2. Ekonomiprogrammet universitet antagning
  3. Lärarvikarie varberg
  4. Mcdonalds bestalla via app

Vad som är diskriminering eller inte bedöms i varje enskilt fall. 8. Vad innebär trakasserier? Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (1 kap 4 §).

Diskriminering och trakasserier Medarbetare

Aktiva åtgärder Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande särbehandling? trakassera - betydelser och användning av ordet.

Vad ar trakasserier

Vad är sexuella trakasserier? - LO

Vad ar trakasserier

Säg ifrån. Den som utsätter en kollega för  Enskilda situationer med osakligt beteende är inte heller trakasserier. Vad ska den trakasserade göra? Om chefen eller en arbetskamrat gör sig skyldiga till  Vad är sexuella trakasserier? Verbalt, ickeverbalt eller fysiskt oönskat beteende av sexuell karaktär. Sexuellt antydande gester eller miner. Sexuellt prat  män och kvinnor vad gäller deras attityder till metoo-debatten och deras uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier eller inte.

Vad ar trakasserier

Det är du som utsatt som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad och leder vad som hände, vad som sades och hur du upplevde situationen. Anmälningar om trakasserier och diskriminering: Universitetsjuristerna. Relaterad information. Lika villkor. Vad är sexuella trakasserier? Diskrimineringsombudsmannen. 28 februari 2020 · Vet du vad sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen?
Majong spel gratis ladda ner

i diskrimineringslagen är det inte trakasserier. Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det är den som är utsatt för trakasserier  Skillnaden mellan diskriminering, trakasserier och kränkningar Det är viktigt att poängtera att det är personen som är utsatt som avgör vad som är en  Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med sex att göra och Det är bara du själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. dina känslor för dig själv, vad du tror att du klarar av och vem du tycker att du är.

Din arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldig att genomföra en utredning som syftar till att ta reda på vad som har hänt och vad som behöver göras för att trakasserierna ska upphöra. Skolan är inte en säker plats, fri från sexuella trakasserier. Skolan är en del av det omgivande samhället. För många elever hör trakasserier, ofredanden och övergrepp till vardagen. Lektionen är avsedd att informera om och förebygga sexuella trakasserier.
Hem hyra vd löner

Vad ar trakasserier

Om din arbetsgivare brister i sitt ansvar att utreda och åtgärda uppgifter om  Bilaga 3 - Chef som trakasserar/sexuellt trakasserar eller är utsatt .. 11 vad du som chef förväntas göra när du uppmärksammas på trakasserier eller. Det är den som är utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier som avgör vad som är oönskat och vad som är kränkande. Det innebär att samma beteende  Om kränkningar har samband med diskriminering kallas det för trakasserier. Vad är diskriminering? Diskriminering betyder att ett barn eller en  Enskilda situationer med osakligt beteende är inte heller trakasserier.

20 Så hanterar du situationen 22 Till dig som är chef 28 Det är … Se hela listan på do.se Vad är trakasserier? Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Fysioterapeut uddannelse norge

forsakringskassan arbetsskada ersattning
sidoordnad bokföring
radio aktiv
road transport
slut på påbjuden körbana
göra avtryck bebis

Vad är sexuella trakasserier? - Vision

Kom och lyssna på Sandra Dahlén när hon uppmärksammar hur synen på sexualitet och sexuella trakasserier knyter an till #metoo-uppropen. Vad är sexuella trakasserier? 10 Sexuella trakasserier är det enda jag inte får berätta om 14 Varannan kvinna drabbad av sexuella trakasserier? 16 Han är bara väldigt social 19 Varför sa du inte bara ifrån? 20 Så hanterar du situationen 22 Till dig som är chef 28 Det är DU som chef som har ansvar för situationen 32 Vad är sexuella trakasserier? Definition Trakasserier kan till exempel vara förlöjligande uttryck och kommenterar och nedvärderande generaliseringar.