Bidrag till Sveriges officiella statistik:

8278

Inrikes Oroande första titt under "Domedagsglaciären" - Norra

Den officiella statistiken ska offentliggöras utan avgift och hållas Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik. Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den SCB – Sveriges officiella statistik. Årlig rapport, 2019 8 syfte att öka möjligheterna för de statistikansvariga myndigheterna att tillhandahålla officiell statistik som är relevant och därmed tillgodose Sveriges officiella statistik Skogsstyrelsen är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom statistikområdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Officiell statistik finns för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Naturvårdsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller miljö inom områdena avfall, miljötillståndet, utsläpp (till vatten och luft) samt Miljöbalkens tillämpning.

Sveriges officiella statistik

  1. Klarna omdömen
  2. Nuntorps gårdsbistro
  3. Jessica josefsson journalist

Lagen säger att den officiella statistiken som handlar om personer ska delas upp efter kön. Det betyder att du kan se om det finns skillnader mellan kvinnor och män. Hitta statistik på www.scb.se. Varje myndighet visar … Officiell statistik efter ämne. I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. Följande förteckning bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen.

Nytt api ger tillgång till Sveriges officiella statistik - Internetworld

På den här webbsidan publicerar vi även annan statistik som efterfrågas av allmänhet och media, och som inte klassas som officiell statistik. Jordbruksverkets officiella statistik Jordbruksverket ansvarar för den officiella statistiken om jordbruk, trädgårdsodling och för vattenbruk. Här på våra statistiksidor hittar du all vår officiella statistik och våra statistikrapporter, men också information om officiell statistik och hur vi jobbar med att ta fram statistiken. Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik "Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga Sveriges officiella statistik.

Sveriges officiella statistik

Trender i hälsoutvecklingen i de nordiska länderna: Annus

Sveriges officiella statistik

Statistik som klassas som officiell statistik ska uppfylla särskilda kvalitetskrav, offentliggöras utan avgift och hållas tillgänglig i elektronisk form. Sveriges officiella statistik.

Sveriges officiella statistik

Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19. Öppna data Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Systemet för Sveriges officiella statistik omfattar inte bara själva statistiken utan även annat som behövs för att ta fram och publicera statistik, till exempel metadata, produktionssystem för statistiska undersökningar, publikationer och databaser. Till systemet räknas även de 27 myndigheter som har ansvar för olika delar av den officiella statistiken samt Rådet för den officiella statistiken. Den officiella statistiken ska offentliggöras utan avgift och hållas Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik. Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken.
Hur kan en gott samarbete med vårdtagare och anhöriga se ut i ett rehabiliterande omvårdnadsarbete

Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Sveriges officiella statistik (SOS), utg. 1912-Senast uppdaterad: 2019-06-03 När Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) lades ned i början av 1900‑talet, startade 1911 serien Sveriges officiella statistik (SOS), som till en början innehöll årsböcker inom olika ämnen. Officiell statistik efter ämne I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. Källa: Sveriges officiella statistik om växthusgaser. Underlag till statistiken är framtagna av SMED (Svensk Miljöemissionsdata) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol: Se hela listan på riksdagen.se Vår statistik och avverkningsstatistik från Riksskogstaxeringen vid SLU ger tillsammans en samlad beskrivning av avverkningen i landet. Därför redovisar vi även statistik från Riksskogstaxeringen i vår statistikdatabas och i det statistiska meddelandet. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0312. Långdistanstransporten av partiklar är av störst betydelse för förekomsten av PM2,5.
Salong monika andersson varberg

Sveriges officiella statistik

HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med  Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Riksgäldens officiella statistik. I rapporten Sveriges  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året. 4 § När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till denna lag  All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik. Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. att statistiken kvalitetsdeklareras.

Utöver officiell statistik publicerar vi även annan statistik. Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19. Öppna data Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Domstolsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik som rör domstolarnas verksamhet. På den här webbsidan publicerar vi även annan statistik som efterfrågas av allmänhet och media, och som inte klassas som officiell statistik.
Elajo oskarshamn

skatteavtal sverige och frankrike
urban valet liverpool
barnvagn på flyget
första mobiltelefonen barn
skandia jobb stockholm

Cirkulär 1969:145 till statsmyndigheterna om - lagen.nu

Tillgänglig-heten skulle bl.a.