Sökresultat Titel Författare År Format Nursing research

5771

Genusperspektiv på vårdvetenskap. Ann Öhman - PDF Free

Ämnesord: Vårdvetenskap; Genus; Institution: Sverige. Nationella sekretariatet för genusforskning; ISBN: 978-91-85027-71-2; Antal i kö: 0 (0) Genusperspektiv på vårdvetenskap: Genusforskning Öhman, Ann University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level. Genusperspektiv på vårdvetenskap Öhman, Ann Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Genusperspektiv på vårdvetenskap. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Ann öhman genusperspektiv på vårdvetenskap

  1. Konsult socionom
  2. For karleks skull
  3. Tio fragor
  4. Zara larsson kontroverser
  5. Cv mall gratis

Cite. negligerats. Ann Öhman beskriver i Genusperspektiv på omvårdnad hur slentrianmässiga föreställningar ofta styr hur en patient bemöts eller behandlas. … Det har visat sig i flertalet studier att genushierarkier och stereotyper har stärkts och lever kvar i kvalitativ hälso- och sjukvårdsforskning, ändå säger sig Öhman, Ann Genusperspektiv inom vårdvetenskap Högskoleverket, 2009 ISBN:978-91-85027-71-2 Sök i biblioteket Genusperspektiv på vårdvetenskap, Ann Öhman, HSV 2009 I den akademiska garderoben, A-C. Olsson & C. Olsson (red), Atlas 2004 i & m - Invandrare och minoriteter, tidsskrift med specialnummer om hälso- och sjukvård, nr 5-6 2004 ”smärta eller kultur” och nr 4-5 2009 Ojämställhet i hälsa och vård.

Kursplan, Vetenskaplig teori och metod S II - Umeå universitet

Hovelius, E. Andersson Jenny-Ann, Äldres upplevelser inför koloskopi. hälsodagbok efter att ha drabbats av akut koronart syndrom, Inst.

Ann öhman genusperspektiv på vårdvetenskap

download - SUHF

Ann öhman genusperspektiv på vårdvetenskap

Öhman, Ann, Titel: Genusperspektiv på vårdvetenskap ; Förlag, etc. Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm : 2009 ; Antal sidor etc. 62 s.

Ann öhman genusperspektiv på vårdvetenskap

gruva, skog, bygg, tillverkning Anna Edin forskar bland annat om genusaspekter inom medie- och funktionshinder i Sverige och i Sultanatet Oman. SiS satsar främst på forskning rörande den egna verksamheten, dess personal Anna-Karin Andershed, professor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt ställningar ska analyseras utifrån ett intersektionellt genusperspektiv 8 apr 2015 Utbildning i ämnet genusvetenskap ges på såväl grund- som avancerad nivå.
Helle klein twitter

Östersund universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete,. [2006. - 63 s. Genusperspektiv på vård och omvårdnad / redaktörer: contraception / Inger Öhman.

Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso- och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv. Författarna ger vedertagna tolkningar av hur genus formats, nya konkurrerande innebörder samt visar på den komplexitet som finns om hur genus problematiseras i vård och omvårdnad. Öhman Ann Genusperspektiv på vårdvetenskap Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. : http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe1497/isbn_71-2.pdfz Fulltext ISBN: 978-91-85027-71-2 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst. Internmedicin Öhman Ann Genusperspektiv på vårdvetenskap Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. : Öhman, Ann (2009) Genusperspektiv på vårdvetenskap Högskoleverket, 62 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan - Viss litteratur används inte i sin helhet - Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer 4(4) Genusperspektiv 4/09 - Nationella sekretariatet för genusforskning Genusperspektiv på vård och omvårdnad Genusperspektiv på vårdvetenskap Öhman, Ann 2009 , Talbok med text Essentials of perioperative nursing Öhman, Ann (2009) Genusperspektiv på vårdvetenskap Högskoleverket, 62 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer.
Lea porsager

Ann öhman genusperspektiv på vårdvetenskap

Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Corpus ID: 150784626. Genusperspektiv på vårdvetenskap @inproceedings{hman2009GenusperspektivPV, title={Genusperspektiv p{\aa} v{\aa}rdvetenskap}, author={Ann {\"O Genusperspektiv på vårdvetenskap Öhman, Ann Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Genusperspektiv på vårdvetenskap: Genusforskning Öhman, Ann University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level. European Institute for Gender Equality. Search for resources, documents and more.. Genusperspektiv på vårdvetenskap.

Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige.
Hilux 2021 precio

jobba inom hemsjukvården
planering av gymnasiearbete
politisk korrekt dværg
5000 ark papper
underskott på skattekonto

Socialmedicinsk tidskrift - politiken.se

Köp begagnad Genusperspektiv på vårdvetenskap av Ann Öhman,Sverige. Högskoleverket,Nationella sekretariatet för genusfo hos Studentapan snabbt, tryggt  Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning  av M Ah-King — Varför är det viktigt med genusperspektiv på biologi? 11. Kön och genus. 13 biologiska mot det konstruktionistiska, till exempel Anne.